שותפים לדרך


לפרויקט משלוח המנות הישראלי שלנו, שותפים רבים וטובים, הנוטלים באהבה חלק במאמץ.

האגודה למען החייל , ארגון  שק"ל ,  חברות פרטיות  , ותודה מיוחדת למשפחות קליצנר – וולף  על סיוע ועזרה מקרן לזכרו של מלך יצחק (מרווין  קליצנר)